De commissie SZW spreekt 14 februari met staatssecretaris Van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. De vijf organisaties die samenwerken in Schouders eronder - de Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Divosa en de VNG - vragen aandacht voor een aantal onderwerpen.

Deze onderwerpen zijn in onderstaande gezamenlijke brief uiteengezet. 

Onze punten

  • Omvang van armoede- en schuldenprobleem vraagt oplossing van samenleving. Gemeenten kunnen het dus niet alleen oplossen
  • Respect voor beslagvrije voet nu vereenvoudiging minstens twee jaar is uitgesteld
  • Betere gegevensuitwisseling om schulden vroeg te signaleren
  • Beter overzicht van vorderingen bij het Rijk
  • SER-advies over werk en armoede onder verschillende groepen in Nederland
  • Kinderarmoede

Meer informatie