Het eerste voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw te ontwikkelen EU-Afrika-strategie is een goede start, maar VNG International vindt wel dat hierin te weinig oog is voor de rol van lokale overheden. Wij gaan ons inspannen voor meer erkenning voor lokale overheden in deze strategie. 

Het voorstel, dat de Europese Commissie presenteerde samen met de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, dient als belangrijke input voor de conferentie tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, in oktober. De Commissie wijst in het voorstel op het belang van samenwerking op 5 terreinen: 

  • transitie naar een klimaatneutrale wereld
  • digitalisering
  • duurzame economische ontwikkeling en het creëren van banen
  • crisisbeheersing in conflictgebieden 
  • migratie

De Europese Commissie stelt voor om extra aandacht te besteden aan de eerste 2 terreinen. 

Meer focus op jongeren en vrouwen

De Europese Commissie wil expliciete aandacht voor jongeren en vrouwen in de nieuwe EU-Afrika-strategie. Er staan tien actiepunten in het voorstel die moeten bijdragen aan verbeterde toegang tot onderwijs en vermindering van discriminerende praktijken in het bedrijfsleven. 

Aandacht voor lokale overheden

Er is in het voorstel weinig oog voor de rol die lokale overheden spelen op het gebied van duurzaamheid, het ontwikkelen van plannen rondom de klimaattransitie, het ondersteunen van lokale vredesinitiatieven en de toegang tot basisvoorzieningen. Er wordt enkel vermeld dat lokale overheden één van de actoren zijn waardoor samenwerking en gezamenlijke actie vorm moeten krijgen en dat er meer uitwisseling tussen verschillende betrokkenen noodzakelijk is. VNG International spant zich de komende tijd in voor meer erkenning voor de rol van lokale overheden in de EU-Afrika-strategie, via Europees netwerk PLATFORMA.

Meer informatie