Op 14 oktober is er een Schriftelijk Overleg over Toezicht en Handhaving. IPO, VNG en Unie van Waterschappen vragen aandacht voor de problemen rond afvalbedrijven en de doorontwikkeling van het VTH-stelsel (commissie-Van Aartsen).

Dat doen zij in een position paper dat onlangs gepubliceerd is.

De inzet hierin is doorontwikkeling van het VTH-stelsel met als accenten: “basis op orde” voor alle partijen, onderhoud aan het stelsel als geheel, zoals harmonisatie van processen en mandaten, professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, positionering van de omgevingsdiensten en een optimale inzet van interbestuurlijk toezicht.

Lees de volledige brief hier.