Lokale en regionale overheden moeten ook in de periode 2021-2027 een specifieke budgetlijn krijgen voor hun werk in partnerlanden van de EU. Dat stelde burgemeester Hans Janssen in de afgelopen week bij twee bijeenkomsten met leden van het Comité van de Regio’s. Uit de zaal kwam veel bijval.

Voorstel Europese Commissie voor 2021-2027

Aan het begin van de zomer bracht de Europese Commissie voorstellen uit voor het volgende meerjarig financieel kader van de EU voor de periode 2021-2027. Zo ook het voorstel 'extern beleid'. Binnen het voorstel ‘extern beleid’ worden verschillende instrumenten voorgesteld, zoals het ‘Neighbourhood Development and International Cooperation Instrument’ (NDICI) en IPA III. IPA III is het instrument voor potentiële toetreders tot de EU.

Aandacht voor lokale en regionale overheden

Vooralsnog is er enkel in het NDICI voorstel aandacht voor de rol van lokale en regionale overheden in extern beleid. IPA III spreekt daar niet over. Binnen beide instrumenten wordt op dit moment niet gesproken over een specifiek budget voor lokale overheden.

Rapporteurschap ‘Neighbourhood and the world’

Hans Janssen stelt namens de leden van het Comité van de Regio’s een opinie op over de twee instrumenten. Dit doet hij in zijn rol als rapporteur ‘Neighbourhood and the World’ binnen het Comité. De komende maanden gaat hij allerlei gesprekken voeren over die opinie met de EU instellingen en een aantal kennisinstituten, waarbij nadruk wordt gelegd op de rol die lokale en regionale overheden al spelen in extern beleid en de vertaling daarvan naar EU beleid en budget.