De landsgrenzen werpen in de dagelijkse praktijk tal van belemmeringen op voor grensregio’s. In het position paper ‘Groei aan de grens’ doet de VNG aanbevelingen voor de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking en de ontwikkeling van grensregio’s. 

Aanleiding voor het position paper is de aankondiging van staatssecretaris Knops om in 2021 met een visie te komen over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking. Met het position paper voorzien we de staatssecretaris van gemeentelijke inbreng. 

Aanbevelingen voor samenwerking langs de grenzen

De VNG erkent en waardeert de aandacht voor en activiteiten van grensregio’s in de afgelopen jaren, maar constateert dat agglomeratievoordelen nog onbenut blijven. In het position paper doen we daarom aanbevelingen voor de samenwerking langs de grenzen met Duitsland en België. Het gaat onder meer over de behoefte aan financiële ondersteuning, maatwerk en experimenteerruimte en een goede governance van grensoverschrijdende samenwerking op alle bestuursniveaus. Daarnaast roepen we in het paper op om ook in een volgend kabinet een bewindspersoon te benoemen voor grensoverschrijdende samenwerking. 

Grensoverschrijdende initiatieven en de kansen van EU en Benelux

Verder geven we punten mee om concrete grensoverschrijdende initiatieven te stimuleren en ondersteunen, de randvoorwaarden voor grensoverschrijdende initiatieven te verbeteren en knelpunten weg te nemen. Tot slot gaan we in op het benutten van kansen die de EU en de Benelux bieden.

Meer informatie