Om een dreigend faillissement af te wenden of marktaandeel te behouden, wordt soms bewust te laag ingeschreven bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer. Er zijn ook lage inschrijvingen omdat vervoerders inspelen op de mogelijkheid tot ‘heronderhandelen’ nadat een opdracht is vergeven.

Om te proberen uit de neerwaartse spiraal te komen, hebben KNV Taxi, FNV Taxi en CNV Vakmensen de handen ineen geslagen en besloten het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (kortweg AIM) in het leven te roepen.

Gesprekspartner

Met het AIM moet vanuit de bedrijfstak richting opdrachtgevers duidelijk worden wat belangrijk is om mee te nemen bij aanbestedingen. Het AIM wil namens de bedrijfstak een gesprekspartner zijn bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer.

Doel

Het doel is bij te dragen aan een dusdanig niveau van inkoop, dat de vervoerders kunnen en willen investeren in voertuigen, personeelsbeleid en dienstverlening richting de gebruikers. Zulke investeringen dragen er immers ook aan bij dat goed opgeleide en ervaren werknemers voor de branche worden behouden.

Meer informatie