Hoe geeft u - samen met anderen - het gezondheidsbeleid in uw gemeente vorm? Wat is uw wettelijke taak, wat zijn de maatschappelijke opgaven en welke ingrediënten leiden tot een succesvol lokaal gezondheidsbeleid? Hoe zorgt u voor een integrale aanpak en wie kan u in het hele proces ondersteunen?

Het antwoord op deze vragen vind u op de nieuwe pagina 'Aan de slag met gezondheidsbeleid' die de VNG samen met Pharos en RIVM ontwikkelde.

Bundeling van informatie

Op 'Aan de slag met gezondheidsbeleid' bundelen we alle informatie die u nodig hebt om gezondheidsbeleid in uw gemeente goed vorm te kunnen geven. Hierbij besteden we aandacht aan de preventiecyclus en succesfactoren voor een effectief preventief beleid. De startpagina bevat naast praktische informatie ook links naar handige sites, data, bewezen succesvolle interventies en allerlei instrumenten om gezondheidsbeleid succesvol te maken.

>> Aan de slag met gezondheidsbeleid <<

Meer ondersteuning

De pagina is onderdeel van een breder aanbod om gemeenten te stimuleren en ondersteunen om tot een gedegen (preventief en integraal) gezondheidsbeleid te komen. De andere onderdelen van het ondersteuningsaanbod zijn regiobijeenkomsten in het najaar en een training van de VNG Academie (in het eerste kwartaal van 2020) over de verbindende regierol van gemeenten.