VNG-voorzitter Jan van Zanen overhandigde tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNG International de SDG Routekaart aan minister Kaag. Met de routekaart komen we een stap verder tot het behalen van de SDGs (Sustainable Development Goals) in Nederland.

De SDG Routekaart is tot stand gekomen door een open en inclusief proces ondersteund door het SDG Charter. De VNG is één van de acht organisaties van de stuurgroep van het SDG Charter. De routekaart heeft als doel zoveel mogelijk kansen op weg naar de duurzame ontwikkelingsdoelen op het spoor komen en de beste kansen samen oppakken.

Uit consultaties, bijeenkomsten en een online platform zijn alle kansen voor de SDG’s verzameld. De meest baanbrekende kansen hebben we toegevoegd aan de routekaart van 2019. Ieder jaar herhalen we dit proces om jaarlijks een nieuwe SDG Routekaart te maken. Iedereen kan meedoen.

Routekaart voor 2019

De acht grootste kansen van 2019 zijn als ‘sprinters uitgelicht op de SDF Routekaart. De VNG is betrokken bij ‘SDGs in de omgevingsvisies’. Deze sprint hangt samen met Goal 11 (Duurzame steden en gemeenschappen). Hier wordt uitgewerkt hoe de Global Goals als afwegingskader kunnen worden benut voor de uitwerking van de Omgevingsvisie. Andere coalities gaan onder andere aan de slag met bekwaam maken van studenten of zorgen voor meer jongeren en vrouwen in besluitvormende functies.

Meer informatie