In de ledenraadpleging is de Norm voor Opdrachtgeverschap aangenomen. Met deze norm spreken gemeenten zich collectief uit dat en hoe ze willen samenwerken. Het komende jaar gebruiken we om de norm te vertalen naar de regionale en lokale context.

Regiovisie

In de norm staat de regiovisie centraal. In deze visie spreken gemeenten onderling af op welke taken op het gebied van jeugd in samenwerking worden opgepakt en welke inhoudelijke ontwikkelingen in de regio gewenst zijn. In de norm is vastgesteld waar de regiovisie minimaal aan voldoet, de invulling (het hoe) is aan de regio en gemeenten zelf. Met deze norm versterken de gemeenten hun samenwerking bij het bieden van passende hulp aan kinderen. Daar waar een groot deel van de hulp lokaal kan worden geboden, is voor de meer gespecialiseerde jeugdhulp een sterke samenwerking gewenst.

Verhouding met wetsvoorstel

Momenteel zijn de gemeenten ook in gesprek met de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over regionale samenwerking. De ministers willen een minder vrijblijvende samenwerking tussen gemeenten wettelijk regelen. We delen de noodzaak, maar hebben onze twijfels over een wettelijke invulling. Een wet stolt de huidige situatie, terwijl de huidige situatie vraagt om een gezamenlijke verbetering van de jeugdhulp in de regionale en lokale praktijk. In de zomer wordt de consultatie op het wetsvoorstel verwacht, daar zal de VNG dan namens gemeenten op reageren.

Aan de slag

Het komende jaar gebruiken we om de norm te vertalen naar de regionale en lokale context. Samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ondersteunt de VNG regio’s en gemeenten bij dit proces. In dit proces willen we samen optrekken met aanbieders, professionals, cliënten en de betrokken ministeries.

Meer informatie