De Europese Commissie hield op 26 en 27 juni het zevende cohesieforum in Brussel. Tijdens het forum gingen meer dan 700 deelnemers met elkaar in debat over de toekomst van Europa en de toekomst van de Europese fondsen. De huidige programmaperiode van de fondsen loopt in 2020 af.

Onder de deelnemers waren vertegenwoordigers van Europese instellingen, centrale, regionale en lokale overheden, NGO's en academici. Sprekers waren onder meer voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker, premier van Malta Joseph Muscat (huidig EU-voorzitter) en voorzitter van het Comité van de Regio’s Markku Markkula. Onderwerpen waren de invloed van de Brexit en de uitdagingen waarvoor de Europese fondsen kunnen en moeten worden ingezet, zoals migratie en klimaatverandering. Meer flexibiliteit is nodig.

Voortzetting van het Europees cohesiebeleid

Hoewel er veranderingen nodig zijn, is voortzetting van het Europees cohesiebeleid, waar de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) onder vallen, belangrijk, stelt Corina Crețu, Eurocommissaris voor Regionaal Beleid. Hoe het beleid er na 2020 uit komt te zien is voorlopig nog onduidelijk, onder meer omdat de Brexit gevolgen zal hebben voor de omvang van het budget. De Europese Commissie zal daarom, later dan gepland, in 2018 haar voorstellen presenteren voor de Europese begroting na 2020 en het Europese cohesiebeleid.

Beleidscoherentie en vereenvoudiging

Deelnemers van het forum waren het erover eens dat in de volgende periode de beleidscoherentie groter moet, door onder andere het versterken van de synergie tussen de EU-financieringsinstrumenten. Om de fondsen beter toegankelijk te maken is vereenvoudiging noodzakelijk. Ook moeten de administratieve lasten flink omlaag.

Zichtbaarheid van het cohesiebeleid

Naast coherentie en vereenvoudiging vonden de deelnemers de zichtbaarheid van het cohesiebeleid belangrijk. Europese burgers zijn zich niet genoeg bewust van de positieve effecten van Europees geld. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij onderstreepte tijdens het forum daarom het belang van communicatie.