De VNG heeft een intentieverklaring gesloten met het Nationaal Comité 4 en 5 mei om mee te werken aan het lustrumprogramma rondom 75 jaar vrijheid. Dit betekent dat gemeenten gevraagd wordt om naast herdenkingen en vieringen in de gemeente, deel te nemen aan het nationale programma.

De VNG onderschrijft het belang van de viering van 75 jaar vrijheid en heeft daarom de intentieverklaring gesloten. Jan van Zanen (VNG) en Gerdi Verbeet (Nationaal Comité) stuurden gezamenlijk een brief naar alle Nederlandse gemeenten (zie onder 'Meer informatie').

Lustrumprogramma

Het bijzondere jaar, waarvan 4 en 5 mei 2020 de kern vormen, begint in augustus 2019 en eindigt in oktober 2020. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert in deze periode een nationaal lustrumprogramma waaraan ook uw gemeente een bijdrage kan leveren, zowel op het gebied van praktische en financiële ondersteuning maar vooral met eigen initiatieven.

2 projecten

Het Nationaal Comité vraagt gemeenten om naast de gemeentelijke herdenkingen en vieringen mee te werken aan twee nationale projecten in het kader van 75 jaar vrijheid:

  1. De Maand van de vrijheid (1 april - 5 mei 2020) waarin de Vrijheid-express ook naar uw gemeente komt in de vorm van een expo-trailer met verhalen en programmering over de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid. Gemeenten worden opgeroepen om de Vrijheid-express te ontvangen en dit ook praktisch (middels vergunningen etc.) mogelijk te maken.
  2. De Vrijheidsmaaltijden op 5 mei 2020 met de wens dat dit uitgroeit tot een jaarlijks traditie.

Meer informatie