Vandaag tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijk Adaptatie. Een stap in de richting van een klimaatbestendig Nederland. De overheden investeren 600 miljoen euro in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Schade beperken

Een snelle aanpak is nodig om de schade door weersextremen, zoals droogte en hoosbuien, zoveel mogelijk te beperken. Gemeenten en waterschappen doen dit door steden te vergroenen en extra waterberging in de stand en op het platteland aan te leggen. Met het geld uit het bestuursakkoord kan dit versneld. Er komt op kort termijn geld voor pilots en procesondersteuning. Gemeenten worden binnenkort geïnformeerd over hoe deze subsidieregeling er uit komt te zien.

Ed Anker, Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “We hadden al afspraken gemaakt in het Deltaprogramma en met dit Bestuursakkoord klimaatadaptatie worden er nu echt middelen aan gekoppeld. Met onze partners gaan gemeenten ervoor: stresstesten uitvoeren, in gesprek gaan met de omgeving en aan het werk!”

Deltaplan Ruimtelijk adaptatie

Met het bestuursakkoord Ruimtelijke adaptatie wordt een extra impuls gegeven aan het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit is een plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. In het Deltaplan is de basis gelegd voor een gestructureerde, landsdekkende aanpak door overheid, burgers en bedrijven om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.

 

Meer informatie