Hoe kunnen we er voor zorgen dat er – in de tijden van krapte en afbouw – een minimaal benodigde capaciteit is voor jongeren in acute situaties? Met deze vraag als uitgangspunt organiseerden 50 gemeenten samen met Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie een gezamenlijke bekostiging van bedden.

Een kind of jongere met acute psychiatrische problematiek kan een gevaar vormen voor zichzelf, zijn gezin of maatschappij. Een klinische behandelplek waar het kind kortdurend kan worden opgevangen blijkt dan noodzakelijk. Maar hoe zorg je ervoor dat er altijd voldoende capaciteit is? Door middel van bovenregionale samenwerking.

Deelnemende regio's

50 gemeenten werken samen, verdeeld over 6 jeugdregio’s: Rijk van Nijmegen, Centraal Gelderland, Achterhoek, Rivierenland, Food Valley en Noord Veluwe.

Uitvoering jeugdwet

‘We zijn nu een aantal jaar onderweg met de nieuwe jeugdwet’, zegt wethouder Leon Meijer. ‘Als we kijken naar het peiljaar 2010 dan hebben we nu 12% meer jongeren in zorg. De samenwerking is tot stand gekomen vanuit de noodzaak van zowel gemeenten als jeugdinstellingen om zorg betaalnbaar en becshikbaar te houden.

Nieuwe manieren van organiseren zijn nodig om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden.’

Kwestie van gezond verstand

‘Eigenlijk vonden wij het feit dat je dit bovenregionaal regelt helemaal niet zo bijzonder, meer een kwestie van gezond verstand,’ zegt Meijer. ‘Maar als je het landelijk bekijkt blijken we daar uniek in te zijn. Wil je dit voor elkaar krijgen, dan is een goede organisatie echt van belang. Uiteindelijk moet je het met zes regio’s, oftewel vijftig gemeenten, eens zien te worden. Vijftig gemeenten bovendien die verschillende inkoopstrategieën hanteren.

Het vraagt dus wel wat om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen.

Wij hebben ervoor gekozen om daar een kwartiermaker voor aan te trekken. Die heeft dat proces in gang gezet en in vrij korte tijd voor een document gezorgd met gezamenlijke uitgangspunten; een document bovendien dat juridisch helemaal gecheckt was. Het enige dat wij als wethouders nog hoefden te doen, was onze handtekening er onder te zetten.’

Meer informatie