Welke lessen over de verduurzaming van de bestaande koopwoningvoorraad zijn geleerd dankzij het VNG-programma Innovatieve Aanpakken? En hoe kunnen we in de toekomst de bestaande koopwoningvoorraad op een effectieve manier verduurzamen? Lees nu de 5 lessen uit de praktijk.

De lessen zijn opgehaald bij de leden van de commissie die de Aanpakken de afgelopen jaren heeft beoordeeld. In het beoordelingsproces worden de Aanpakken in verschillende fasen beoordeeld, op basis waarvan eventuele vervolgfinanciering verstrekt wordt.

5 Lessen

Op basis van interviews met de commissieleden zijn vijf lessen geïdentificeerd, waaronder:

  • Zorg voor opschaalbaarheid van initiatieven
  • Denk na over een goede marketingstrategie
  • Faciliteer vanuit de overheid kaders en stimulering

De lessen zijn opgetekent in een artikel dat u kunt lezen onder 'Meer informatie'. Het artikel sluit af met een conclusie waarin wordt beschreven hoe deze lessen ons een kijkje in de toekomst bieden. 

Programma Innovatieve Aanpakken

In 2016 is het VNG-programma Innovatieve Aanpakken, gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van start gegaan. De VNG en Bouwend Nederland coördineren het programma. In de projecten van dit koplopersprogramma verduurzamen gemeenten samen met andere partijen de bestaande koopwoningvoorraad op een procesmatig innovatieve manier. Momenteel worden door het hele land nog 32 Aanpakken gefinancierd. Zo’n 25 Aanpakken zijn reeds in een aantal beoordelingsrondes afgevallen.

Meer informatie