Het kabinet trekt in 2019 en 2020 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio via proeftuinen te stimuleren. Het bedrag wordt door de stedelijke regio’s verdubbeld tot 8 miljoen euro. Verspreid over het hele land gaan 15 proeftuinen van start.

Regionale profielen als basis

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft vorig jaar aan de stedelijke regio’s en culturele instellingen gevraagd om voor 1 november 2018 profielen op te stellen. Deze profielen schetsen een visie op het cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een regio. De regio’s laten daarin hun ambities en groeipotentie voor de toekomst zien. De profielen vormen een basis voor het cultuurbeleid 2021-2024.

De proeftuinen komen voort uit de profielen en zijn tweejarige experimenten in aanloop naar het nieuwe beleid. De Raad voor Cultuur heeft op 15 april in zijn advies over dit nieuwe beleid een stevige rol voor de regio’s bepleit. De minister stuurt daarover in juni een beleidsbrief.

Van burgers met afstand tot cultuur tot en met bewezen talenten

De proeftuinen richten zich op verschillende doelgroepen: op jongeren en volwassenen met een afstand tot kunst en cultuur, op talentontwikkeling of op een brede verankering van bewezen talenten. Haaglanden krijgt de proeftuin Cultuuranker, Leiden krijgt Cultuur om de hoek en Zeeland richt zich op Muziekeducatie.

De proeftuin in Flevoland laat VMBO-leerlingen op een andere manier in aanraking komen met kunst en cultuur. In de Rotterdamse proeftuin wordt ruimte en perspectief geboden aan creatief MBO-talent binnen de podiumkunsten en in Limburg-Zuid krijgt danstalent meer mogelijkheden om zich verder te ontplooien. Brabantstad gaat aan de slag met Internationalisering en de Metropoolregio Amsterdam met Bereikbaarheid en promotie van cultuur.

Verbinding met maatschappelijke thema’s

Een aantal proeftuinen verbindt kunst en cultuur nadrukkelijk met actuele vraagstukken in de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn Culturele Bloei (Ede-Wageningen), Maakplaatsen en generatoren (Twente), Hybride productiehuis (Zwolle), Duurzame mode 025 (Arnhem-Nijmegen),  Kunst en Landschap (Stedendriehoek), Gebiedsontwikkeling voor de culturele sector (Utrecht) en Meertaligheid (Noord-Nederland). 

Meer informatie