Er zijn toepasbare regels gemaakt en gepubliceerd in het Omgevingsloket, die gemeenten kunnen gebruiken als voorbeeld bij het maken van vergunningchecks. Het gaat om vergunningchecks die horen bij 3 veel voorkomende activiteiten uit de bruidsschat, waarvoor regels zijn opgenomen in de VNG Model APV. 

De vergunningchecks horen bij de volgende 3 topactiviteiten in de bruidsschat: ‘uitweg maken’, ‘boom kappen of houtopstand vellen’ en ‘roerende zaken opslaan’. Het rijk kan voor deze activiteiten geen vergunningchecks bij de bruidsschat maken, omdat deze activiteiten gereguleerd zijn in de APV van gemeenten. 

Vergunningchecks bij de model-APV 

Omdat veel gemeenten de model-APV van de VNG hebben gebruikt voor hun lokale regels is de vergunningcheck meestal ook hetzelfde. Daarom heeft de VNG alvast de vergunningchecks voor deze 3 lokale topactiviteiten gemaakt en gepubliceerd. 

U vindt de toepasbare regels voor deze vergunningchecks op de demo-omgeving van gemeente Zeewolde. 

Toepasbare regels voor alle huidige vergunningchecks 

Om als gemeente vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet te voldoen aan het huidige dienstverleningsniveau, moet u in ieder geval de huidige lokale vergunningchecks uit het OLO (het huidige Omgevingsloket) omzetten in toepasbare regels op het (nieuwe) Omgevingsloket in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. 

Bronnen met toepasbare regels voor het omgevingsplan 

Voor het maken en publiceren van toepasbare regels voor het omgevingsplan kunnen gemeenten van 3 bronnen gebruik maken: 

  • Toepasbare regels bij de bruidsschat 
  • Voorbeeld toepasbare regels gebaseerd op VNG Model APV 
  • Voorbeeld toepasbare regels bij staalkaarten voor het omgevingsplan 

Meer informatie hierover leest u hier.

Meer informatie