Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting blijven heffen.

Sinds 1 juli 2017 mogen gemeenten geen precariobelasting meer heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Een uitzondering geldt voor gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken. Deze gemeenten mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting heffen naar maximaal het tarief dat op 10 februari 2016 gold. 

Wanneer de belastingaanslag opleggen?

Bij de precariobelasting op nutsnetwerken ontstaat de belastingschuld op het tijdstip waarop het belastingtijdvak waarover wordt geheven (meestal het kalenderjaar) eindigt. De gemeente moet een belastingaanslag uiterlijk 3 jaar na het ontstaan van de belastingschuld opleggen. Gemeenten kunnen zodoende nog tot en met 31 december 2024 de aanslag precariobelasting over 2021 opleggen. Het verdient natuurlijk aanbeveling om de belastingaanslag zo spoedig mogelijk op te leggen.

Meer informatie