Op 23 maart sloot de gemeente Weert zich als 200e gemeente aan op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). Een mijlpaal die om 2 redenen aandacht verdient. Met 200 gemeenten komen we weer een stukje dichter bij een sluitende aanpak van zorgfraude, maar er zijn er ook nog ruim 150 te gaan.   

Gemeente Weert

Wilco Driessen is als sociaal rechercheur actief voor de gemeenten Weert en Nederweert. Hij is vooral actief op het gebied van de Participatiewet, maar als toezichthouder rechtmatigheid Wmo krijgt hij ook steeds meer te maken met het zorgdomein. De directe aanleiding voor aansluiting op het IKZ was de informatiebehoefte tijdens een casus. Wilco vergelijkt de rol van het IKZ in het zorgdomein met die van Suwinet in het domein van werk en inkomen. ‘Een platform waar formele gegevensdeling plaatsvindt tussen belangrijke partijen, die ervoor zorgt dat je elkaars informatiepositie versterkt.’

Samen sterk

‘Alle gemeenten moeten zich aansluiten op het IKZ’, vindt Wilco. ‘Volg je de landelijke pers en gemeenten die al wat verder zijn met preventie en aanpak van zorgfraude, dan weet je dat er zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen. Ben je als gemeente aangesloten op het IKZ, dan krijg je bijvoorbeeld een signaal als er een malafide zorgaanbieder in je buurgemeente actief is. Dit stelt je in staat om de nodige maatregelen te treffen. Zo bescherm je de kwetsbare burgers uit je eigen gemeente tegen slechte zorgaanbieders. En als gemeenten samen maak je het deze aanbieders moeilijk om hun ongewenste praktijken elders voort te zetten.’

Niet wachten

Wilco volgde zelf twee jaar geleden de 4-daagse training Toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet. Deze training leverde hem niet alleen veel kennis en kunde op, hij besefte ook dat er binnen zijn team meer ruimte moest komen om dit toezicht vorm te geven. De gemeente Weert bevindt zich momenteel in een ‘ontwikkelfase naar het einddoel’. Wat Wilco betreft is fraude aanpakken in hoofdzaak fraude voorkomen. ‘Denk aan het samen met beleid en contractbeheer kijken naar de wijze waarop je zorgaanbieders toelaat binnen je gemeente. Of aan het coachen van consulenten om awareness aan de keukentafel te creëren.’ Dat het toezicht nog in de steigers staat is volgens Wilco geen reden om nog niet aan te sluiten op het IKZ. ‘Signalen – van het IKZ of via andere kanalen – kunnen juist een stimulans zijn om de eventuele ‘gaten in de poort’ sneller te dichten.’

Aansluiten

Aline Bierkens is adviseur bij Team Zorg van VNG Naleving. Zij is het eens met Wilco en voegt daar nog aan toe dat gemeenten met de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg per juni volgend jaar bij wet zijn aangesloten op het IKZ en verplicht zijn om signalen te melden. Aline: ‘Nu aansluiten betekent dat je als gemeente vooruitlopend op de nieuwe wet alvast ervaring kunt opdoen. Een ander voordeel is – zoals Wilco al aangaf – dat het je echt helpt bij de uitvoering van toezicht en handhaving. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van casustafels die het IKZ organiseert. Én… met landelijke dekking steken we uiteindelijk een grote stok in de wielen van malafide aanbieders.’

Meer informatie

Meer informatie over het IKZ en uw gemeente vindt u op onze site. Voor het aansluiten heeft uw een collegebesluit nodig. Neem hiervoor contact op met onze zorgadviseur in uw regio.