Op voordracht van de adviescommissie Governance benoemde het VNG- bestuur op 13 maart 20 waarnemende leden in bestuur en commissies. Ook is een lid van de commissie Europa & Internationaal benoemd. Deze extra vacatureronde was opengesteld naar aanleiding van de raadsverkiezingen in november 2018.

Proces tot ALV

Op 1 mei a.s. wordt de mogelijkheid geopend om tegenkandidaten te stellen. In de ALV van 5 juni aanstaande spreken de leden zich uit over de kandidaten en eventuele tegenkandidaten

Meer informatie

De VNG heeft haar leden geïnformeerd via een brief waarin onder andere de gevolgde procedure en de namen van de voorgedragen kandidaten zijn opgenomen.