Terugblik VNG-bestuursvergadering 31 oktober

Wat wordt het pre-advies over het Klimaatakkoord? Is een raamovereenkomst verpakkingen gesloten? Het VNG-bestuur besprak dit in de vergadering van 31 oktober.

Klimaatakkoord

Lot van Hooijdonk, voorzitter van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu besprak met de andere bestuursleden het pre-advies over Klimaatakkoord. Het akkoord geeft voldoende aanknopingspunten om hier als gemeenten mee aan de slag te gaan. De standpuntbepaling wordt via een ledenbrief aan de gemeenten voorgelegd en staat op de agenda van de Buitengewone ALV (BALV) op 29 november. (Zie onderaan dit bericht.)

Raamovereenkomst verpakkingen

Er is een onderhandelingsakkoord bereikt met het Afvalfonds Verpakkingen. Het pakket wordt voorgelegd aan aan de leden tijdens de BALV. (Zie onderaan dit bericht.)

Tekorten en normering gemeentefonds

Er wordt ook weer uitgebreid stilgestaan bij de tekorten die gemeenten ervaren en de normering van het gemeentefonds. Dit thema komt de volgende bestuursvergadering weer aan de orde.

Vertrek Roel Cazemier

Roel Cazemier kondigde aan in 2020 te zullen stoppen als voorzitter van het CvA en daarmee ook als VNG-bestuurslid. De vacature zal worden geopend bij de ALV in juni 2020, tot die tijd blijft Cazemier voorzitter van het CvA. Het bestuur sprak grote waardering uit voor de manier waarop Cazemier gedurende vele jaren zijn rol heeft vervuld.

Meer informatie

Zie ook

  • VNG-bestuur
    Samenstelling, vergaderschema, terugblikken