Save the date: Bestuurdersdag en Buitengewone ALV

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de negende VNG Bestuurdersdag plaats met als belangrijk onderdeel de Buitengewone ALV (BALV). Na de opening door VNG-voorzitter Jan van Zanen en het plenaire ochtenddeel presenteren de VNG-commissies in deelsessies actuele ontwikkelingen voor de komende tijd.

Na een korte aftrap door commissieleden en gastsprekers volgt een discussie met de deelnemers. 's Middags staat de Buitengewone ALV op de rol. In de BALV staan onder meer de volgende onderwerpen op de agenda:  

  • Klimaatakkoord
  • verantwoording uitvoering moties ALV 5 juni
  • stikstof/PAS
  • aanvullende overeenkomst bij raamovereenkomst verpakkingen
  • VNG-prioriteiten 2020 (jaaragenda)
  • Jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

De agenda en de stukken van de Buitengewone ALV ontvangt u op 1 november.

Programma

09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 - 11.00 uur Plenair programma VNG Bestuurdersdag
11.00 - 12.15 uur Ronde met deelsessies
12.15 - 13.15 uur Netwerklunch
13.15 - 15.00 uur Buitengewone ALV
15.00 - 16.00 uur Afsluitende borrel

Locatie en tijd

  • NBC Congrescentrum in Nieuwegein
  • 9:30-16:00 uur

Doelgroep

Alle gemeentebestuurders zijn van harte welkom

Kosten

Deelname is kostenloos

Aanmelden

Volgt later