Nederlandse gemeenten en Cariben gaan meer kennis delen

De VNG en de rijksoverheid hebben een intentieverklaring ondertekend om een impuls te geven aan uitwisselingsmogelijkheden tussen Nederlandse gemeenten en de zes eilanden in het Caribische deel van het koninkrijk. Dat gebeurde op 4 juni, tijdens de eerste dag van het VNG Jaarcongres.

De samenwerking heeft als doel om kennis van de Nederlandse gemeenten te ontsluiten voor de Nederlandse gemeenten in het Caribische deel van het Koninkrijk. 

Burgemeester Edo Haan (panellid deelsessie) van Maassluis wees op het belang van uitwisseling en bood aan om ambtenaren vanuit de Cariben stage te laten lopen bij zijn gemeente.

Jan van Zanen: tijdens mijn reis vorig jaar naar de Caribische leden heb ik ervaren dat Nederlandse gemeenten en het Caribisch deel van het Koninkrijk elkaar kunnen helpen en samenwerking van groot belang is."

Detachering ambtenaren

Er komen afspraken over de wederzijdse detachering van ambtenaren, zodat alle betrokkenen beter weten wat de mogelijkheden en voorwaarden van detachering zijn. Detachering kan zo effectiever worden ingezet om kennis en ervaring van de Europees Nederlandse gemeenten over te brengen en de overheidsapparaten van de eilanden te versterken.

Raymond Knops: ik hecht veel belang aan de uitwisseling van gemeenteambtenaren tussen Nederlandse gemeenten en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met dit uitwisselingsprogramma geven we dit een meer structureel karakter.

Convenant

In de zomer van 2020 moet er een convenant liggen dat toeziet op de gemaakte afspraken.