Geen tegenkandidaten vacatures bestuur en commissies VNG

Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld voor de vacatures in het VNG-bestuur en een aantal vaste beleidscommissies. De leden stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 juni over de door de adviescommissie voorgestelde kandidaten voor de invulling van de vacatures.

Op 1 mei jl. informeerden wij u over de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie voor
de invulling van in totaal 21 vacatures in het VNG bestuur en de vaste beleidscommissies. Eerder informeerden wij u over de 20 kandidaten die eerder door de adviescommissie zijn voorgedragen in de vacatureronde volgend op de raadsverkiezingen van 21 november jl. 

Van de in totaal 41 voorgedragen kandidaten zijn de 13 kandidaten voor de commissie Europa & Internationaal door het VNG bestuur benoemd tot commissielid. Voor de overige 28 voorgedragen kandidaten voor VNG bestuur en commissies is op 1 mei jl. de mogelijkheid geopend tot het stellen van tegenkandidaten. Er zijn daarop geen tegenkandidaten gesteld. 

Meer informatie

Zie ook