Limburg: Denk ook aan arbeidsmigratie en krimp

De Limburgse gemeenten spraken op 6 februari in Roermond over thema’s die niet mogen ontbreken in de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Naast de energietransitie en informatiesamenleving is er aandacht nodig voor arbeidsmigranten en bevolkingskrimp.  

In Limburg staan twee thema’s centraal tijdens het gesprek over de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024: de energietransitie en de informatiesamenleving.

Videoverslag

Inwoners betrekken

Tijdens het gesprek over energie en klimaat praten burgemeesters, wethouders, griffiers en raadsleden over het betrekken van inwoners. Het woord ‘moeten’ leidt tot weerstand, er is juist ruimte nodig. De haast om met de energietransitie aan de slag te gaan, wordt met enige terughoudendheid bekeken: 'We kunnen beter investeren in fundamenteel onderzoek, zodat we de laatste vijf jaar voor 2030 grote slagen kunnen maken met nieuwe technologieën.’

 Woordenwolk discussie klimaat en energie

Aan de VNG de vraag om in kaart te brengen met welke duurzaamheidsexperimenten de verschillende gemeenten bezig zijn, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren. 

Trends en ontwikkelingen

Bij het gesprek over de informatiesamenleving en veranderende opgaven formuleren de deelnemers ook een verzoek aan de VNG: breng in kaart welke trends en ontwikkelingen er zijn op het gebied van de informatiesamenleving, want kleine gemeenten hebben geen capaciteit om zich te verdiepen in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Daarnaast is er behoefte aan kennis over datadeling. Tot slot roepen de Limburgse gemeenten de VNG op om te laten zien hoe gemeentelijke organisaties weerbaar kunnen zijn.

Bevolkingskrimp en arbeidsmigranten

Andere thema’s die belangrijk zijn in Limburg: de bevolkingskrimp en arbeidsmigratie. Wat te doen met het overschot aan huizen? Aan de andere kant neemt het aantal arbeidsmigranten toe. Naar wat voor economie willen we? Willen we alleen maar groeien met banen die worden ingevuld door arbeidsmigranten? Kortom: de Limburgse gemeenten staan voor ingewikkelde vraagstukken.

Meer informatie