Gelderland zet in op aanpak ondermijning en datasturing

Burgemeesters, wethouders en raadsleden praatten op 20 november in het stadhuis van Arnhem mee over de VNG Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. Bestuurlijke ondermijning, datasturing en ethische opgaven staan op de Gelderse agenda.

Diversiteit

De diversiteit in Gelderland is groot, merkt Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, die alle provincies bezoekt om te horen met welke werkelijkheid gemeenten te maken hebben. Het oosten van Gelderland heeft te maken heeft met bevolkingskrimp, waardoor voorzieningen onder druk staan. De Veluwse gemeenten vragen zich juist af in hoeverre ze hun agrarische gebied moeten opofferen voor de Utrechtse woningnood.

Video verslag

Bestuurlijke ondermijning

Bij de discussie over bestuurlijke ondermijning vertelt Loes van der Meijs, burgemeester van Doesburg, dat de gemeente soms een pand moet sluiten, terwijl justitie later besluit toch niet te vervolgen. ‘Waarom krijgen gemeenten de regierol in de aanpak van criminelen?’ Verzoek aan VNG: maak duidelijk hoe de verhouding tussen bestuurs- en strafrecht ligt. Verder is er behoefte aan een toolkit met instrumenten om sterker te staan in de strijd tegen bestuurlijke ondermijning.

Datasturing en ethische opgaven

Wat betekenen data voor zorg, ruimtelijke ordening en veiligheid? En welke data mag je delen? Het maakt nogal een verschil of je data deelt in de zorg, ten behoeve van de veiligheid of omdat je gedrag wilt beïnvloeden. Daar liggen andere waarden onder. Hans Winters, wethouder in Zevenaar, verzoekt de VNG, namens de groep die hierover de discussie voerde, om waarden te beschrijven, zodat gemeenten op basis daarvan keuzes kunnen maken.  

Meer informatie