Van Zanen: De VNG lijkt veel op een wielerkoers

Wat betekent het voor de VNG om anno 2018 een netwerkorganisatie te zijn? Je hebt een koers nodig en een ploeg die ervaringen uitwisselt om de ander verder te helpen. En dat doen we al meer dan 100 jaar.

'Bij het organiseren van een wielerskoers komt veel kijken, en dit heeft een parallel met de VNG'. VNG-voorzitter Jan van Zanen heet alle nieuwe en zittende commissie- en bestuursleden welkom en wenst ze succes en plezier toe in de komende vier jaar.

Fotograaf: Serge Ligtenberg

Netwerkfunctie versterken

Van Zanen haalt het onderzoek van de commissie-Deetman aan naar de governance van de VNG. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de netwerkfunctie van de VNG op de achtergrond is geraakt.

Van Zanen: 'De communicatie tussen gemeenten onderling behoeft verbetering. Maar ook het contact met en de gelijkwaardigheid ten opzichte van andere overheden vraagt om een nieuwe impuls.

Het advies van de commissie Deetman luidde dan ook: investeer in communicatie en wederkerigheid en onderhoud goede, gelijkwaardige relaties met de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen. Een belangrijke aanbeveling, waar we absoluut mee aan de slag gaan.

Want juist de netwerkfunctie maakt ons als vereniging onderscheidend. Namens onze achterban pakken we samen met het Rijk, de provincies en de waterschappen een aantal maatschappelijke opgaven aan.

Meer informatie