VNG-bestuur benoemt nieuwe leden en tijdelijke waarnemers

De vacatures in de adviescommissie Governance en de commissie Europa & Internationaal zijn ingevuld. Het VNG-bestuur heeft daarnaast drie tijdelijke waarnemers benoemd in bestuur en commissies.

Adviescommissie Governance

De adviescommissie Governance, die verantwoordelijk is voor de selectie van kandidaten voor VNG-bestuur en commissies, heeft met ingang van 1 oktober twee vacatures. Het VNG-bestuur heeft per die datum Paul Depla (burgemeester Breda) en René Verhulst (vanaf 8 september burgemeester Ede) benoemd tot lid van de adviescommissie.

Bestuur en commissies

André van de Nadort (burgemeester Weststellingwerf) en Ellen Nauta-van Moorsel (burgemeester Hof van Twente) zijn benoemd in de commissie Europa en Internationaal.

Daarnaast heeft het VNG-bestuur drie tijdelijke waarnemers benoemd: Rob van der Zwaag (burgemeester Veere) in het bestuur, Sylvester ter Wal (secretaris Hulst) in de commissie Financiën en Wilma Atsma (secretaris Bloemendaal) in de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid.

Waarnemers

Gelet op de raadsverkiezingen van maart 2018 komen er geen formele vacaturerondes meer voor bestuur en commissies, maar worden in geval van tussentijdse vacatures per kwartaal tijdelijke waarnemers benoemd om de bezetting van bestuur en commissies op peil te houden. De benoemingstermijn voor deze tijdelijke waarnemers eindigt (uiterlijk) op het moment dat na de raadsverkiezingen de nieuwe lichting leden van bestuur en commissies is benoemd. Naar verwachting is dat in september 2018.

De twee vacatures in de commissie Europa & Internationaal zijn nog wel formeel opengesteld omdat het hierbij gaat om een meerjarige benoeming tot commissielid, tevens lid in de delegatie naar het Comité van de Regio's.

Meer informatie