Vorige week is de 100e gemeente aangesloten op het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Dit IKZ helpt gemeenten bij de – juridisch geborgde – uitwisseling van informatie met de ketenpartners in de strijd tegen zorgfraude.

In de zorg gaan vele miljarden euro’s om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Door zorgvuldig met zorggeld om te gaan, blijft de zorg betaalbaar.

Wat doet het IKZ

Het IKZ onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude en signaleert trends en ontwikkelingen. Hierdoor wordt fraude beter en effectiever opgespoord en afgehandeld.

In het IKZ werken VNG, NZa, IGJ, FIOD, iSZW, de Belastingdienst, CIZ, Zorgverzekeraars Nederland en het OM samen. Het knooppunt is sinds november 2016 operationeel.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagmiddag 15 januari organiseren Team Zorg van VNG KCHN en het IKZ bij Domstad in Utrecht de informatiebijeenkomst IKZ voor gemeenten. Wat komt er aan bod?

  • Actuele informatie over de juridische aspecten van het IKZ
  • Inzicht in wat het IKZ voor uw gemeente kan betekenen bij het tegengaan van zorgfraude
  • Hoe dit er in de praktijk uitziet en wat u hiervoor nodig heeft

Bron: