Het eenjarig bestaan van het Pact van Amsterdam is op dinsdag 4 juli 2017 in Utrecht gevierd. Dit pact is vorig jaar tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap vastgesteld en is een uitwerking van de Europese Agenda Stad. Het ministerie van BZK stond stil bij één jaar Pact van Amsterdam.

VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Jan van Zanen trapte de bijeenkomst in de Jaarbeurs af en drong aan op voortzetting van de betrokkenheid van het ministerie in de volgende fasen van de uitvoering van het Pact van Amsterdam.

12 thema’s, 12 partnerschappen

Met het Pact van Amsterdam zijn twaalf thematische partnerschappen gelanceerd voor onderzoek hoe Europa beleid en regelgeving beter kan afstemmen op stedelijke ontwikkelingen. De laatste vier partnerschappen zijn afgelopen jaar gestart. Bij veel Europese uitdagingen (energietransitie, klimaatverandering, inclusie) spelen steden en stedelijke regio’s een belangrijke rol en de partnerschappen vullen dat in met praktische benadering op meerdere niveaus.

Inbreng

De inbreng van Nederland in de partnerschappen is groot: acht steden en twee ministeries zijn direct betrokken:

  • Urban mobility (Nijmegen)
  • Circular economy (Den Haag)
  • Jobs and skills in the local economy (Rotterdam)
  • Urban poverty
  • Inclusion of migrant and refugees (Amsterdam)
  • Housing
  • Air quality (Utrecht, ministerie van I&M)
  • Digital transition (Eindhoven)

Meer informatie