Modelverordening Jeugdhulp

Met de Modelverordening Jeugdhulp kregen gemeenten hulp van de VNG bij het opstellen van hun eigen verordening jeugdhulp. Momenteel onderzoekt de VNG de mogelijkheden voor een integrale verordening, waarin Jeugd, Wmo en Participatie zijn opgenomen. Het streven is om in de eerste helft van 2018 met conclusies en een eindproduct te komen.