Hoe gaat uw gemeente gegevens over inburgering aanleveren aan het CBS?

Privacy

Met het invullen van het formulier geeft u toestemming om uw gegevens te delen met het CBS. Het CBS neemt contact met u op over de inrichting van de benodigde gegevensuitwisseling en voor het doel om gegevens ten behoeve van monitoring en evaluatie te verzamelen, voor de Wet inburgering 2021.

Meer informatie over het bewaren van persoonsgegevens bij de VNG kunt u nalezen in deĀ VNG Privacyverklaring