Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024

Met elkaar gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.

Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024. Wij rekenen ook op úw bijdrage aan dit traject!

Visieontwikkeling

In een reeks essays ontwikkelt de VNG voor haar leden visies op actuele thema’s die in de toekomst gaan spelen. Deze visies komen tot stand met input vanuit gemeenten en zijn geschreven op persoonlijke titel. Deze essays dragen bij aan de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. 

Rondje langs de provincies

Het VNG Jaarcongres 2018 was de officiële start voor de ontwikkeling van de nieuwe Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 die op de ALV van juni 2019 zal worden gepresenteerd. Najaar 2018 en voorjaar 2019 gingen het land in om met u in gesprek te gaan over thema's die in úw regio spelen en die u belangrijk vindt voor de meerjarenvisie. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de provinciale VNG-afdelingen.

De bijeenkomsten zijn allemaal achter de rug. Bent u benieuwd wat er is besproken in de provincies? Lees de verslagen!

'Om over na te denken'

We hebben verschillende planbureaus en adviesraden gevraagd een bijdrage te leveren aan ons visietraject. In deze publicatie zijn korte bijdragen van adviesorganen bijeengebracht. Het betreft een aantal trends en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende periode van invloed zullen zijn op het lokaal bestuur. De publicatie is gepresenteerd tijdens het VNG Jaarcongres 2018 en vormt de start voor de discussie over de meerjarenvisie met de nieuwe bestuurders.