Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024

Met elkaar gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.

Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024. Wij rekenen ook op úw bijdrage aan dit traject!

Rondje langs de provincies

Jantine Kriens reist naar alle provincies om te horen welke opgaven belangrijk zijn voor de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024. Wat de eerste drie bezoeken aan Friesland, Zeeland en Gelderland opleverden, ziet u in het compilatiefilmpje hiernaast.

Levert u ook een bijdrage aan de Meerjarenvisie? Kom naar een bijeenkomst bij u in de buurt.

Praat mee over de meerjarenvisie!

Het VNG Jaarcongres 2018 was de officiële start voor de ontwikkeling van de nieuwe Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 die op de ALV van juni 2019 zal worden gepresenteerd. Najaar 2018 en voorjaar 2019 gaan wij het land in om met u in gesprek te gaan over thema's die in úw regio spelen en die u belangrijk vindt voor de meerjarenvisie. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de provinciale VNG-afdelingen. Kijk in de agenda hieronder voor een bijeenkomst bij u in de buurt. In het nieuwsoverzicht vindt u de (video)verslagen van de afgelopen bijeenkomsten. 

'Om over na te denken'

We hebben verschillende planbureaus en adviesraden gevraagd een bijdrage te leveren aan ons visietraject. In deze publicatie zijn korte bijdragen van adviesorganen bijeengebracht. Het betreft een aantal trends en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende periode van invloed zullen zijn op het lokaal bestuur. De publicatie is gepresenteerd tijdens het VNG Jaarcongres 2018 en vormt de start voor de discussie over de meerjarenvisie met de nieuwe bestuurders.