Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024

Met elkaar gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.

Met als uiteindelijke doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024. Wij rekenen ook op úw bijdrage aan dit traject!

'Om over na te denken'

We hebben verschillende planbureaus en adviesraden gevraagd een bijdrage te leveren aan ons visietraject. In deze publicatie zijn korte bijdragen van adviesorganen bijeengebracht. Het betreft een aantal trends en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende periode van invloed zullen zijn op het lokaal bestuur. De publicatie is gepresenteerd tijdens het VNG Jaarcongres 2018 en vormt de start voor de discussie over de meerjarenvisie met de nieuwe bestuurders.

Praat mee over de meerjarenvisie!

Het VNG Jaarcongres 2018 is de officiële start voor de ontwikkeling van de nieuwe Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 die op de ALV van juni 2019 zal worden gepresenteerd. Dit najaar gaan wij het land in om met u in gesprek te gaan over thema's die in uw regio spelen en die u belangrijk vindt voor de meerjarenvisie. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de provinciale VNG-afdelingen. Kijk in de agenda hieronder voor een bijeenkomst bij u in de buurt. U ontvangt binnenkort een uitnodiging hiervoor.