Materialen programma Borging veilige gegevensuitwisselingen via Suwinet (BVGS)

Het programma voor gemeenten is in december 2017 afgerond. Op deze pagina zijn de materialen beschikbaar vanuit het programma BVGS.

Wij hebben voor u een overzicht opgesteld, bij welke organisatie u terecht kunt voor welke onderwerpen.

Onderwerp Organisatie Contactgegevens Website
Whitelist BKWI 0800-SUWIDESK (0800-78943375) of via e-mail: suwidesk@bkwi.nl www.bkwi.nl en www.vng.nl
Rapportages Suwinet BKWI 0800-SUWIDESK (0800-78943375) of via e-mail: suwidesk@bkwi.nl www.bkwi.nl en www.vng.nl
Suwinet normenkader IBD info@IBDgemeenten.nl of
070 373 8011
www.ibdgemeenten.nl
Telewerken IBD info@IBDgemeenten.nl of
070 373 8011
www.ibdgemeenten.nl
Suwinet normenkader gerelateerd aan ENSIA Team Ensia ensia@kinggemeenten.nl of 070 250 2400 www.kinggemeenten.nl/ensia
Bewustwording veilig gebruik Suwinet VNG info@vng.nl of 070-373 8393 www.vng.nl
Beleid oneigenlijk gebruik VNG info@vng.nl of 070-373 8393 of Divosa info@divosa.nl of 030 - 233 2337 www.vng.nl en www.divosa.nl

Inhoudelijke vragen over wat wel en niet is toegestaan, gerelateerd aan het gebruik van Suwinet, kunt u stellen aan de VNG. De technische vragen kunt u stellen aan BKWI. Zie de tabel voor contactinformatie.