Marianne Yska tijdelijk raadsgriffier in Heerenveen

Ine Jansen heeft 26 juni 2018 afscheid genomen als griffier van de gemeenteraad van Heerenveen. Zij vervulde die taak sinds 1 januari 2011 en ging met pensioen. Er is voor de periode tot 1 januari 2019 een tijdelijk griffier aangesteld: Marianne Yska. Zij is sinds 2009 adjunct-griffier in Heerenveen. Deze functie wordt nu tijdelijk waargenomen door Eva Witzke.