Manifest #oogvoorelkaar

Een initiatief van het project Personen met Verward Gedrag.

Nederland, heb #oogvoorelkaar!

Dit manifest vraagt aandacht voor meer menselijk mededogen en nodigt ook jou uit om mee te doen aan een samenleving, waarin iedereen samen mag leven. Verwardheid kan uiteindelijk iedereen overkomen en met een klein beetje aandacht kun je soms meer helpen dan je denkt.

Zij gingen je voor

Isa Hoes | Erica Terpstra | Annemarie van Gaal | Gerjoke Wilmink | Gijs Staverman | Barbara Barend | Onno Hoes | Beau Van Erven Dorens | André Rouvoet | Marnix Norder | Jetta Klijnsma | Anita Witzier | Han Noten | Carel van Vredenburch | Ton Heerts | Fred Paling | Hugo Backx | Jacobine Geel | Boris van der Ham | Bibian Mentel | Cornel Vader Danny | Jacksteit Jörgen Raymann | Ferd Crone

Allemaal mensen die binnen hun eigen netwerk en werkomgeving de gedachte van het manifest verspreiden. Elk van hen vertelt kort wat hun drijfveren zijn.

Gijs Staverman

DJ Radio 2

Ik vind dat we verwarde mensen niet aan hun lot moeten overlaten. Vanuit mijn persoonlijke ervaring met iemand uit mijn directe omgeving weet ik dat begrip, aandacht en hulp een verschil kunnen maken.

Annemarie van Gaal

Ondernemer en investeerder

Er is maar heel weinig voor nodig om van een rustig, weldenkend mens te veranderen in een verward persoon. Ik heb in mijn omgeving te maken gehad met iemand die door een herseninfarct veranderde in iemand die niet meer kon plannen, altijd angstig en agressief was en bovenal dood- en doodongelukkig.

Erica Terpstra

Voormalig topzwemster, voormalig staatssecretaris VWS, presentatrice Omroep Max

#oogvoorelkaar betekent voor mij leef met compassie en ontmoet de ander zonder vooroordelen. Dat kan je trainen, het begint in jezelf!

Marnix Norder

Voorzitter vereniging van woningcorporaties Aedes

Voor steeds meer mensen is zelfstandig wonen moeilijk. Ze hebben ondersteuning nodig van familie, vrijwilligers of professionals. Als dat niet goed gaat, is dat vervelend voor de mensen zelf, maar ook zeker voor de omwonenden. Wijkbeheerders van corporaties zijn vaak de eersten die verontrustende signalen krijgen. Zij kunnen verbinding leggen met instanties. Als oliemannetje. Maar uiteindelijk moeten anderen opstaan om echt iets te doen. Dat gebeurt niet altijd, en dat is zorgwekkend. De wijk moet wel leefbaar blijven.

Cornel Vader

Directeur Leger des Heils

Het Leger des Heils onderschrijft het manifest omdat Toegang en Perspectief voor de meest kwetsbaren mogelijk is. Wij geloven! Ook in mensen!

Bibian Mentel

Snowboardster

Als we allemaal een beetje positiever in het leven zouden staan, elkaar de ruimte geven om een beetje anders te zijn en elkaar begroeten met een lach. Weet je hoeveel mooier dan jouw wereld wordt?

Bo van Erven Dorens

Televisiepresentator

Lange wachttijden in de GGZ, een hoge eigen bijdrage aan de ziektekosten, mensen met premie-achterstand die worden uitgeschreven bij de verzekering, mensen met onoplosbare schulden, gezinsproblematiek: het beleid is GENADELOOS en duwt de zwakkere medemens naar de rand. Dit kan en moet anders!

Jörgen Raymann

Cabaretier en presentator

Eenzaamheid en verwardheid zijn twee problemen waar wij als maatschappij samen aan kunnen werken. Laten wij er voor zorgen dat vooral verwarde mensen niet eenzaam zijn.

Isa Hoes

Actrice en schrijfster

Ik woon in het hartje van Amsterdam en zie genoeg mensen die soms wat eenzaam en zoekend rondlopen. Je hoeft niet iedereen meteen aan te spreken. Maar soms doet zich een situatie voor dat je wél vraagt: ’kan ik iets voor je doen?’. Als we allemaal soms even stil staan bij de ander, dan kunnen we echt van betekenis zijn.

Barbara Barend

Sportjournaliste

Omdat iets wat vanzelfsprekend lijkt, oog voor elkaar hebben, dat helaas niet meer is, steun ik deze actie. De wereld een klein beetje beter maken, begint bij jezelf en heel dichtbij.

Jetta Kleinsma

Commissaris van de Koning provincie Drenthe

Je leven kan je niet in je eentje leven, je hebt elkaar nodig. Heb oog voor elkaar en kijk echt naar elkaar om. Sommige mensen hebben extra steun nodig, zorg dat ze gezien worden! Dat kan zelfs mensenlevens redden.

Andre Rouvoet

Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Zorg moet kwalitatief goed en voor iedereen toegankelijk zijn. En natuurlijk betaalbaar blijven. Maar bovenal is zorg mensenwerk. Laten we #oogvoorelkaar houden en de behoeften en mogelijkheden van mensen als vertrekpunt voor zorg op maat nemen.

Boris van der Ham

Voorzitter van het Humanistisch Verbond

Een samenleving mag pas zo heten, als er voor iedereen een plek is. Je laat elkaar vrij, maar je let ook een beetje op de ander. En als iemand hulp nodig heeft, dan geef je die. Daardoor wordt ieders leven vriendelijker, veiliger en menselijker.

Gerjoke Wilmink

Directeur Alzheimer Nederland

Nederland telt circa 270.000 mensen met dementie, waarvan de meeste nog thuis wonen. Zij kunnen veel langer meedoen dan we denken. Maar daar moeten we wel iets voor doen. Want één van de ergste dingen die je kan overkomen, is dat je niet meer meetelt, dat niemand je meer ziet. Daarom is het belangrijk dat we mensen met dementie blijven zien, de hand reiken en mét hen praten en niet óver hen. Op die manier heb je pas echt oog voor elkaar.

Han Noten

Voorzitter Ambulancezorg Nederland

Altijd weer vinden we een reden om mensen niet mee te laten doen, uit te sluiten. We nodigen ze domweg niet uit voor het feestje, kiezen een ander voor de baan, willen ze niet in ons huis, op onze straat, in onze auto. Ze zijn anders, dus eng.

Ton Heerts

Voorzitter MBO-raad

Die ene warme hand op de schouder kan het verschil maken. Die hand wil ik graag op je schouder leggen. Zodat je met een steuntje in de rug en een hand op de schouder voelt dat je er bent en dat je mee doet. Een klein beetje steun en met goede hulp op weg naar een nieuwe start.

Fred Paling

Voorzitter raad van bestuur UWV

Ieder mens moet volwaardig kunnen meedoen, ook in werk. De sleutel? Persoonlijke aandacht: verdiep je in elkaar en je wordt samen sterker. #oogvoorelkaar

Jacobine Geel

Voorzitter GGZ Nederland

Depressies, psychoses, angstaanvallen: psychische aandoeningen grijpen diep in het leven in van iedereen die er mee te maken krijgt en van de mensen om hen heen. Gelukkig zijn veel psychische aandoeningen goed te behandelen en is terugval met de nodige voorzorg vaak te voorkomen. Ik wil leven in een land waarin we pal staan voor optimale behandeling en begeleiding bij herstel, een land waarin het vanzelf spreekt dat iedereen meedoet. Wat daarvoor nodig is, is dat we onze krachten bundelen: politieke partijen, landelijke en lokale overheden, maar ook zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorgverleners. En om te beginnen wij allemaal: inwoners van Nederland. Als we echt oog hebben voor elkaar, kunnen we samen het verschil maken.

Anita Witzier

Televisiepresentatrice

Ons dorp kende een mannetje dat, voorovergebogen met de handen op de rug een kerkzak vastklemmend, vogelgeluiden maakte. We waren als de dood voor hem. Een buurvrouw liet zich zelden zien, lag vaak op bed en werd in de volksmond ‘een luie slons’ genoemd. Mijn tante, waar je doorheen kon kijken, nam op verjaardagen een half gebakje waar ze vervolgens heel kunstig mee knutselde zonder een hap te nemen. ‘Die heeft een tik van de molen gekregen’. De ietwat slordige mevrouw die me op straat aansprak, iets te dicht in m’n aura kwam staan en een onsamenhangend verhaal afstak, irriteerde me. ‘Doe ff normaal!’ dacht ik en maakte me zo snel mogelijk uit de voeten. We oordelen wat af met z’n allen, zonder ons te verdiepen in het wie, hoe en waarom van de ander. Inmiddels weet ik beter en hebben de voorbeelden uit het verleden betekenis gekregen. Net als het woord ‘samenleving’. Dat woord zegt alles: leven doe je samen, met oog voor elkaar. Niemand uitgezonderd.

Carel van Vredenburch

Directeur Nibud

Iedereen kent momenten in het leven waarin het even niet gaat. Je op die momenten, gezien en gesteund voelen helpt. Het Nibud ondersteunt mensen met het omgaan met geld en wij pleiten voor een samenleving waarin we oog hebben voor elkaar.

Hugo Backx

Directeur GGD GHOR Nederland

Kwetsbare mensen die verward zijn vragen vaak niet om hulp, om zorg of aandacht. Dat betekent vaak dat ze de hulp, die u en ik heel normaal vinden, niet hebben. Geen huisarts die ze met een eenvoudige ingreep of medicijn verder helpt. Zo raken mensen van de regen in de drup. Dat moeten we niet laten gebeuren.

Ferd Crone

Burgemeester van de gemeente Leeuwarden, voorzitter van de G40

Een samenleving, in Fryslân zeggen we mienskip, vormen we samen. Ieder met zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar onderlinge betrokkenheid is juist van belang voor mensen die het moeilijk hebben. Daarom: heb oog voor elkaar!

Onno Hoes

Schakelteam Personen met verward gedrag 

De maatschappij is verhard. De aandacht die we ‘vroeger’ als mensen voor elkaar hadden, is vervangen door instituten en regels die precies weten welke standaardoplossing het beste is. Juist mensen die niet in een standaardhokje passen en hun eigen boontjes niet meer kunnen doppen, hebben die menselijke aandacht nodig. Als we meer echte aandacht voor elkaar hebben, dan zien we sneller dat het met iemand niet goed gaat en kunnen we incidenten voorkomen.

Danny Jacksteit

Ervaringsdeskundige

Verward werd onbegrepen en nu is er begrip.