Innovatie in de zorg

  • Het inkoopmodel van de regio Alkmaar: kiezen voor de dialoog. Lees verder
  • Huisarts en gemeente hebben elkaar gevonden. Lees verder
  • Digitaal contact bespaart tijd en geld. Lees verder
  • Run op reddingsboei voor huishoudelijke hulp. Lees verder

Advies: meer prikkels in vangnet bijstandsuitgaven

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) stelt voor de vangnetregeling voor de bijstandsuitgaven zo te wijzigen dat gemeenten er meer belang bij hebben om het tekort op hun bijstandsbudget zo laag mogelijk te houden. Lees meer

Decentralisaties vormen risico voor integriteit

De decentralisatie van het sociaal domein levert risico’s op voor de integriteit van het gemeentebestuur. Doordat er veel extra geld naar de gemeenten gaat, worden zij interessanter voor pogingen van burgers, bedrijven, criminelen en andere partijen om toegang te krijgen of invloed uit te oefenen. Lees verder

VNG tekent onderhandelingsakkoord pensioenen niet

De VNG zal het onderhandelingsakkoord over het ABP-pensioen niet ondertekenen. Volgens het akkoord leidt vermindering van het pensioenpremiebedrag voor werkgevers tot salarisverhoging in de cao’s van de sectoren. De VNG vindt dat onderhandelaars aan de sectorale cao tafels, de werkgevers en de vakbonden, zelf moeten kunnen bepalen wat ze doen met het vrijgekomen geld. Lees verder

Vergoeding inzamelen drankenkartons niet voldoende

Er moet een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten komen voor het inzamelen en verwerken van drankenkartons. De voorliggende vastgestelde vergoeding is niet voldoende en zonder gemeenten eenzijdig vastgesteld. Lees verder

‘Iedereen toegang tot de bibliotheek’

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van en de toegang tot de fysieke bibliotheek. Dat heeft OCW-minister Jet Bussemaker nog eens onderstreept in een brief aan de Eerste Kamer. Lees verder

VNG Nieuws: Nieuw bestuur over Gemeenten 2020

Het nieuwe VNG-bestuur heeft op 10 en 11 oktober ambities gedeeld over het belang van de vereniging met het oog op de uitdagingen die op gemeenten afkomen. De komende jaren zullen gemeenten zich vanuit de eigen kracht, dichtbij mensen neerzetten en bewijzen.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Kennismaken met commissieleden
  • Spoorboekje over burgerparticipatie
  • Platform voor juristen en gemeenten

Lees verder