Waterspecial: Op de toekomst voorbereid

  • Andries Heidema: ‘Nu beginnen met klimaatadaptatie’. Lees meer
  • Publiekscampagne Ons Water een geschenk uit de hemel’. Lees meer
  • Dordrecht wacht niet tot na de zondvloed. Lees meer
  • Karla Pejs over samenwerking in de waterketen. Lees meer

Het teamgevoel van Peter van der Velden

‘Als burgemeester moet je de samenleving opzoeken. Investeren in relaties tot je een ons weegt. Dan kun je ook beter moeilijke boodschappen brengen.’ Aldus Peter van der Velden, die vorige week een periode van 33 jaar in het lokaal bestuur afsloot, waarvan 26 jaar als burgemeester. Tijdens een interview in zijn laatste week als eerste burger van Breda maakt hij de balans op. Lees meer

Minder emissie bij bevoorrading steden

Meer dan vijftig partijen die betrokken zijn bij de bevoorrading van steden, ondertekenden recent met staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM) in Groningen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Lees meer

Vuurwerkverbod in zeker negentien gemeenten

In vooralsnog negentien gemeenten wordt rondom de jaarwisseling een vuurwerkverbod ingesteld. Zes gemeenten hebben zo’n verbod nog in overweging. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl onder alle 403 gemeenten, waarop 283 gemeenten reageerden. Lees meer

Afspraken over minder restafval

Van 250 kilo naar honderd kilo restafval per inwoner per jaar in 2020, zo luidt de doelstelling van het ministerie van IenM, de VNG en de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Reinigingsdiensten (NVRD). Lees meer

VNG nieuws: Voorbereiding op crises in jeugdzorg

De decentralisatie van de jeugdzorg is voor gemeenten niet alleen een organisatorische opgave, zij zullen zich ook moeten voorbereiden op eventuele crises en incidenten. Met een duidelijke aanpak en effectieve crisiscommunicatie kan veel maatschappelijke onrust worden voorkomen.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Kennismaken met commissieleden
  • Model Inrichting Declaratieproces
  • Dag van de Decentrale Samenwerking

Lees meer