De nieuwe rollen van de ambtenaar

  • De gemeente wordt steeds dynamischer. Lees meer
  • Oude IJsselstreek: kleinere organisatie, meer flexibiliteit. Lees meer
  • Frans Mencke: ‘Gemeente wordt aantrekkelijker voor jongeren’. Lees meer
  • Normalisatie rechtspositie en mogelijk één cao. Lees meer
  • Serious ambtenaar: twee dagen bikkelen voor het goede doel. Lees meer

Schulz: Piekbuien voor regionale overheden

Wateroverlast die ontstaat door piekbuien valt onder de verantwoordelijkheid van de regionale overheden. Dat geldt ook voor de dalende bodem. De ruimtelijke adaptatie die voor piekbuien nodig is, kan niet worden bekostigd uit het Deltafonds dat is ingesteld voor waterveiligheid en zoetwater.Lees meer

Leegstand in seniorenwoningen

Van ruim honderd onderzochte corporaties heeft ongeveer de helft met leegstand te kampen en dan met name in voor senioren geschikte woningen. Lees meer

Minder dan 400 gemeenten vanaf 2015

Woensdag 19 november, een stembureau in het Zuid-Hollandse Bernisse. Daar werden herindelingsverkiezingen gehouden omdat die gemeente samen met Spijkenisse opgaat in de nieuwe gemeente Nissewaard. Lees meer

Flexibel werk vanuit bijstand wordt makkelijker

Tijdelijk en deeltijdwerk vanuit de bijstand wordt makkelijker en aantrekkelijker. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW heeft de Tweede Kamer een agenda voorgelegd om dat te bereiken. Lees meer

Europees netwerk in de maak: jongerenwerk over de grens

Er was al een internationaal netwerk van kindvriendelijke steden. Nu komt er ook een van gemeenten die van elkaar willen leren op het gebied van jongerenwerk. Lees meer

VNG Nieuws: In gesprek met Klijnsma over Participatiewet

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW sprak 14 november met wethouders van de centrumgemeenten (arbeidsmarktregio’s) over actuele thema’s bij de implementatie van de Participatiewet.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Kennismaken met commissieleden
  • VNG-Bureau en bedrijven gaan werk slimmer organiseren
  • Communicatie over Jeugdwet en Wmo
    Lees meer