Special opleidingen: leven lang leren

Vanwege een snel veranderende arbeidsmarkt heeft het kabinet het adagium Leven Lang Leren nieuw leven ingeblazen. Volwassenen worden gestimuleerd om te blijven leren – ook als ze al een baan hebben – en zich daarbij niet alleen te richten op hun huidige functie en werkzaamheden. Een leven lang leren is onverkort van toepassing op de lokale praktijk. In de special opleidingen een aantal voorbeelden:

Denkcafé over toekomst landelijk gebied

De digitale ontginning van het buitengebied met internet is een van de belangrijkste prioriteiten om de landelijke regio’s ook in de toekomst leefbaar te houden. Daarnaast zijn nieuwe economische dragers nodig waarbij economie en natuur samen opgaan. Opwekking van energie via duurzame bronnen kan daarbij een grote rol spelen. Dat bleek tijdens het door de VNG georganiseerde denkcafé voor gemeenten met veel landelijk gebied, waar diverse specialisten en bestuurders spraken over een verkenning die Alterra (Wageningen Universiteit) in opdracht van de VNG maakte. Lees meer

Betoog Maarten Hageman | Samenwerken: van complicatie naar competentie

Niet samenwerken, maar samengaan, zo vatte VNG Magazine de oratie van Remco Nehmelman samen. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn slecht voor de democratie, omdat raadsleden er de tijd en kennis niet voor hebben en wethouders er aan de touwtjes trekken. Na de grote decentralisaties kunnen gemeenten beter fuseren, zodat de raad zijn kaderstellende en controlerende taken kan waarmaken. Lees meer

Rfv pleit voor verdubbeling belastinggebied

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) pleit voor verdubbeling van het gemeentelijk belastinggebied. Hij stelt voor het gebruikersdeel van de ozb voor woningen opnieuw in te voeren en een ingezetenenbelasting te introduceren. Lees meer

Plasterk inventariseert omvang criminaliteit Brabantse gemeenten

Minister Ronald Plasterk van BZK erkent dat er in Brabantse gemeenten sprake is van ‘ondermijnende activiteiten’ jegens de rechtsstaat. Om de omvang van het criminaliteitsprobleem in kaart te brengen, organiseert hij op korte termijn een rondetafelgesprek met burgemeesters. Dat zegde hij de Tweede Kamer toe. Lees meer

VNG Nieuws | Slotcongres Beter en concreter: Niet de regels maar het doel staat voorop

Overheden redeneren vaak vanuit regels en systemen, terwijl juist de leefwereld het vertrekpunt moet zijn. Dat was in verschillende vormen en toonsoorten de boodschap van het slotcongres van Beter en concreter op 25 maart in Paushuize in Utrecht. Lees meer

Verder o.a. in VNG Nieuws

  • Communicatie als strategische functie
  • Nieuwe richtlijnen Wijk- en Buurtindeling
  • Toolkit integriteit online
  • De gids voor mantelzorgers