‘De luiken moeten open’

  • Staf Depla, beoogd voorzitter VNG-commissie Financiën Lees meer
  • Vennootschapsbelasting leidt tot meer rompslomp Lees meer
  • De boer op met Facebook, Twitter en apps Lees meer
  • Btw op loonkosten is straf op samenwerking Lees meer

‘Ontwikkelrecht’ voor alle peuters

Vanaf 2016 zouden alle peuters tussen tweeënhalf en vier jaar minimaal twee dagdelen per week in een voorschoolse voorziening terecht moeten kunnen. Dat scenario schetst de VNG in een brief aan de bewindslieden Lodewijk Asscher (minister SZW) en Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs). Lees meer

Woningprijs daalt door windmolens

De plaatsing van een windmolen binnen een straal van twee kilometer van een woning zorgt voor een lagere woningprijs. Zelfs twee tot drie jaar voordat de windmolen wordt gebouwd, zijn er al dalingen in de woningprijzen te zien. Lees meer

Twijfels Raad van State over wetsvoorstel winstbelasting

De Raad van State als adviesorgaan van de regering heeft twijfels over de ‘Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’, die het kabinet op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees meer

Wooncoöperatie voor kopers huurwoningen

De wooncoöperatie waarin bewoners hun huurwoning kopen en gezamenlijk het onderhoud en het beheer van woningen en woonomgeving verzorgen, krijgt onder de Woningwet een plek in het woonbestel. Lees meer

Massale steun voor nieuwe cao

De nieuwe cao voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren kan worden ondertekend en uitgevoerd. Lees meer

VNG Nieuws: Nieuwe commissieleden en bestuurders aan de slag

Ruim tweehonderd nieuwe bestuurs- en commissieleden kwamen op 11 september naar De Willemshof in Den Haag om kennis te maken met hun ‘moedervereniging’ en met elkaar. Die dag vergaderden ook het bestuur en alle tien commissies voor de eerste maal in hun nieuwe samenstelling.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Voorbereiding raadsleden op decentralisaties
  • Rekentool formatie jeugdhulp
  • Bestuursovereenkomst Deltaprogramma

Lees meer