INTERVIEW: Minister Blok roept op tot bouw middeldure huurwoningen

Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst roept gemeenten op voortvarend aan de slag te gaan met de bouw van middeldure huurwoningen. De grond ligt er en beleggers staan te popelen. Diezelfde voortvarendheid verwacht hij bij de vorming van de woningmarktregio’s waarvoor gemeenten het komende halfjaar de tijd hebben. De bewindsman legt in het kader van de nieuwe Woningwet momenteel werkbezoeken aan gemeenten af en is blij met de kwaliteit van de gemeentelijke woonvisies. Lees meer

Aruba zoekt de samenwerking

Vorig jaar ging de minister-president van Aruba nog in hongerstaking omdat de gouverneur van Aruba, op voordracht van het kabinet in het verre Den Haag, de ­begroting weigerde goed te keuren. Inmiddels zijn, nadat Mike Eman zijn gelijk haalde bij de Raad van State, de verhoudingen met ‘Den Haag’ genormaliseerd. ­Sterker nog, Aruba wil de banden met Nederland aanhalen. Vooral met de gemeenten – waarmee het nog altijd het lidmaatschap van de VNG deelt.Lees meer

Betoog: Naar een andere gemeenteraad

Uit een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat burgers de democratie nog altijd steunen. Tegelijkertijd bestaat er ontevredenheid over ‘de politiek’; politici luisteren te weinig naar gewone mensen en drijven te veel hun eigen (partijpolitieke) zin door.  Volgens de VNG-Denktank was en is hier een belangrijke taak voor de gemeenteraad weggelegd. Het is van belang dat een zelfbewuste raad goed zicht houdt op de stand van het burgervertrouwen in lokale democratie en politiek.Lees meer

Inwoners Westvoorne stellen zelf APV op

In Westvoorne hebben inwoners meegewerkt aan de opstelling van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zo lieten zij regels over het gebruik van drones opnemen in de regelgeving. Een uniek proces dat niet alleen de kwaliteit van de APV verhoogde, maar ook zorgt voor draagvlak voor het gemeentelijk beleid.Lees meer

VNG Nieuws: Commissie Raadsleden & Griffiers van start

De leden van de nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers zijn tijdens de Buitengewone ALV op 30 november 2015 benoemd. Op 10 december kwam de commissie voor de eerste vergadering bijeen. Wie zijn ze, wat gaat de commissie doen en hoe ziet de samenwerking met de andere commissies er uit?Lees meer

Verder o.a. in VNG Nieuws

  • In gesprek over het gat in de donut
  • Verslag hét congres over gemeentefinanciën

Lees ook het commentaar van Jantine Kriens: Samen optrekken.

VNG Magazine nummer 1 verschijnt op 22 januari 2016.