'Loslaten is het credo', aldus waarnemend burgemeester Harry de Vries van Scherpenzeel. De overheid doet een stapje terug, inwoners nemen het heft in handen, zo blijkt uit dit themanummer over lokale democratie. In Rotterdam en Overschild zijn het de inwoners die de regie nemen. Om een straat opnieuw in te richten of bij de wederopbouw van het halve dorp na de Groningse aardbevingen. Niet alleen actieve inwoners zijn cruciaal voor de lokale democratie, ook de gemeentelijke organisatie zelf speelt een belangrijke rol. In Den Helder maken de leden van de driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier zich sterk voor het imago van de gemeente. Verder in deze editie: Udo Kock (voorzitter VNG-commissie Financiën) over de tekorten in het sociaal domein en een betoog van Bort Koelewijn over een ongeval in de gemeente Kampen.