Twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen komt er een speciale editie uit van VNG Magazine. Daarin verhalen met vooral veel tips voor (nieuwe) raadsleden, onder meer van raadslid Wieke Paulusma (Groningen). Maar ook over hoe om te gaan met werkdruk, intimidatie en scholing. En is het verstandig naast baan en raadslidmaatschap een rol te vervullen in het verenigingsleven? Minister Ollongren (BZK) vertelt hoe zij de lokale democratie denkt te versterken. Tot slot komt de ontwerper van de winnende verkiezingsposter aan het woord.