In het laatste nummer voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteren we de resultaten van een onderzoek onder raadsleden, burgemeesters en wethouders naar de gekozen burgemeester. Ook komt Frans Backhuijs aan het woord, burgemeester van Nieuwegein én voorzitter van het College van Dienstverleningszaken. Hij gaat in op samen organiseren, samen realiseren, het motto van het congres dat VNG Realisatie organiseert op 28 maart in Utrecht.