Onder de titel ‘De complexe samenleving’ blikken we in deze editie van VNG Magazine vooruit op de VNG Ambtelijke Topconferentie die volgende week plaatsvindt in Utrecht. Honderden topambtenaren komen op 22 maart bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende maatschappelijke opgaven waar gemeenten zich voor gesteld zien.