Voor het themanummer over de arbeidsmarkt spraken we gemeentesecretaris Irma Woestenberg van 's-Hertogenbosch over de cultuuromslag die ze teweeg heeft gebracht. Medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank lopen stage bij gemeenten; wat leren ze daar? En de toepassing van kunstmatige intelligentie is aan een opmars bezig. Hoogleraar Maarten de Rijke waarschuwt ambtenaren: blijf wel zelf nadenken. Tot slot licht Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken, de genormaliseerde cao toe, waarover werkgevers en werknemers onlangs overeenstemming bereikten. Ook in deze editie: wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht - en voorzitter van de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie - over de tekorten in de bijstand en burgemeester Henri Lenferink (Leiden) over het College van Dienstverleningszaken waar hij voorzitter van is.