Burgerparticipatie geldt als haarlemmerolie om de lokale democratie nieuw leven in te blazen. Assertieve inwoners nemen positie in, maar de stem van de minderheid of de zwijgende meerderheid speelt nog geen rol in de besluitvorming. Om tot een echt unaniem gedragen besluit te komen, maakt wethouder Winnie Prins van Leefbaar Zeewolde - te gast op de VNG Bestuurdersdag op 30 november - gebruik van Deep Democracy: mond dicht en ‘superluisteren’.

Verder in deze editie van VNG Magazine: input van de provinciale afdelingen voor de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024, de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen door de Raad van Europa, een interview met wetenschapper Caroline Nevejan over het ritme van de stad en de mooiste plek van Veenendaal volgens waarnemend burgemeester Piet Zoon.