In deze editie staat het thema Mobiliteit centraal, met o.a. Pieter Litjens over verkeersveiligheid, innovatieve oplossingen om de steden te bevoorraden, Boudwijn Revis en Jan-Willem van der Pas over de bereikbaarheid van de (Rand)stad en Rik van der Linden, die namens de VNG aan de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord zat. Plus: de belangrijkste maatregelen uit de Rijksbegroting 2019 en de reactie van VNG-voorzitter Jan van Zanen op de plannen van het kabinet.