In het themanummer over Participatie gaat staatssecretaris Tamara van Ark in op de banenafspraak. Dat de helft van de mensen met een beperking niet aan het werk is, vindt ze 'economisch onverstandig, sociaal onwenselijk en moreel verwerpelijk'. Verder in het themanummer: Zwolse wijkbewoners realiseren zelf de energietransitie, ambassadeurs smeden lokale coalitie tegen eenzaamheid en ervaringsdeskundigen zijn nodig om laaggeletterdheid te bestrijden.

VNG-voorzitter Jan van Zanen blikt in het eerste nummer van het jaar traditiegetrouw vooruit: 'Lokale democratie moet nieuw perspectief bieden.'