Energiespecial: Zwaan kleef aan met energiebesparing

 • VNG Energietop biedt wethouders concrete projecten. Lees meer
 • Haarlemmermeer geeft duurzaamheid een zetje. Lees meer
 • Tilburg is al jaren een ‘energiegemeente’. Lees meer
 • Ed Nijpels: ‘Verleid de burger tot besparende maatregelen’. Lees meer
 • Haarlemse aanpak leunt op ambassadeurs uit de wijken. Lees meer
 • Gemeenten kunnen grote slag maken met zuiniger tl-verlichting. Lees meer

Politicus mag niet alles zeggen

Politici mogen veel zeggen, maar niet alles. De illusie dat het recht op vrije meningsuiting in het publieke debat onbegrensd is, kan met een recente uitspraak van de Hoge Raad de prullenbak in. Lees meer

Rekenkamers worden wakker

Er zijn 26 gemeenten met een zogeheten slapende rekenkamer, aldus minister Ronald Plasterk (BZK) in antwoord op Kamervragen. Vijftien ervan zijn structureel inactief, elf zijn tijdelijk inactief. Lees meer

Stadsregio’s worden opgeheven

De Wgr-plusregio’s worden per 1 januari opgeheven. De Eerste Kamer is akkoord met afschaffing van de acht stadsregio’s die wettelijke bevoegdheden uitoefenden op het gebied van verkeer, vervoer, ruimtelijke ordening, huisvesting en milieu. Lees meer

Rijksvastgoed tegen marktconforme prijs verkocht

Als het Rijk kantoren, kazernes, gevangenissen of terreinen niet meer nodig heeft, kijken gemeenten en provincies samen met het Rijk naar nieuwe bestemmingen die maatschappelijk nuttig zijn. Maar de marktconforme prijs voor dat nieuwe gebruik moet wel gewoon worden betaald. Lees meer

Zaans Burenakkoord doet bouwen

Wie in Zaanstad wil bouwen of verbouwen en bij het aanvragen van een vergunning kan aantonen dat de buurt het plan steunt, maakt grotere kans op medewerking van de gemeente. Lees meer

Geen eigen politiebudget burgemeester

Minister Ivo Opstelten (VenJ) voelt er niet voor om burgemeesters te laten beschikken overeen eigen budget ten behoeve van de politie, zo schrijft hij in een brief aan de Kamer. Dat druist volgens hem in tegen de uitgangspunten van het nieuwe politiebestel. Lees meer

VNG Nieuws: Jubileum GemeenteTraineeprogramma

Het VNG Gemeente Traineeprogramma bestaat vijf jaar. Een mooi moment om even stil te staan, terug te blikken en vooruit te kijken. We laten huidige trainees aan het woord, evenals oud-trainees en de coördinator van het programma.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

 • Toename wethouders lokale partijen
 • Acht jaar Actieprogramma Lokaal Bestuur
 • Weekje Weg geeft minima weer kracht
  Lees meer